دستگاه‌های جدید خودپرداز که دیگر نیازی به کارت و رمز ندارند!

به تازگی دستگاههای خودپرداز منحصر به فردی تولید شده‌اند که دیگر نیازی به کارت و رمز برای فعالیت آن ندارند.

شرکت هیتاچی سرانجام تکنولوژی اسکن بیومتریک برای دستگاههای خودپرداز را در سطح جهان راه‌اندازی نموده است.
گفتنی است در حال حاضر در کشور لهستان در حدود هزار و 730 دستگاه ATM به کاربر اجازه می‌دهد با تکنولوژی اسکن خطوط رگ کف دست نسبت به انجام عملیات با دستگاه ATM اقدام نمایند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند با استفاده از این فناوری دیگر برای ATM نیاز به وارد نمودن شماره کارت و یا Pin رمز کارت خود ندارند.در حال حاضر این فناوری در بانک‌های دو کشور لهستان و ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند با استفاده از این فناوری دیگر برای ATM نیاز به وارد نمودن شماره کارت و یا Pin رمز کارت خود ندارند.در حال حاضر این فناوری در بانک‌های دو کشور لهستان و ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است.

اساس این فناوری مبتنی بر استفاده از یک دوربین ccp در ترکیب با یک دستگاه تولید کننده نور مادون قرمز است بر اساس آمارها خطوط رگ کف دست هر فرد منحصر به آن فرد است و در دنیا این روش می‌تواند به عنوان یک روش ایمن و آسان مورد استفاده قرار بگیرد.

اساس این فناوری مبتنی بر استفاده از یک دوربین ccp در ترکیب با یک دستگاه تولید کننده نور مادون قرمز است بر اساس آمارها خطوط رگ کف دست هر فرد منحصر به آن فرد است و در دنیا این روش می‌تواند به عنوان یک روش ایمن و آسان مورد استفاده قرار بگیرد.

 

اخبار تکنولوژی – باشگاه خبرنگاران

صرف نظر کردن از دیدگاه